A Mevisz ESZTUS-HÁZ tervéről

A Mevisz Esztus-ház tervének megálmodása Andorka Eszter, közismert nevén Esztus, evangélikus lelkésznő nevéhez fűződik. Esztus elképzelésének alapját a világ számos országában elterjedt Bárka (L’Arche) lakóközösségek adták.

A Bárka közösségekben értelmi sérült, mozgássérült és egészséges emberek élnek együtt, egymást segítve és támogatva a mindennapokban. A Bárka célja, hogy támogató, családias közösséget biztosítson a bentlakók számára, valamint, hogy a mozgássérült emberek minél nagyobb önállósság megtapasztalására kapjanak lehetőséget.

Esztus 2003 februárjában bekövetkezett tragikus halálát követően, az ő emléke iránti tisztelet jeleként kapta a projekt az Esztus-ház elnevezést.

Eddigi megvalósulás

A projekt teljes, hosszú távú megvalósítására megfelelő anyagi keret és állandó helyszín hiányában eddig nem volt lehetőség, egyéni kezdeményezések, amelyek Esztus eredeti elképzelését követték, azonban már történtek. Ezek közé tartozik többek között a Pálinkás László, mozgássérült barátunk ellátása céljából, két fiatal segítő részvételével létrejött, jelenleg is működő "Pálesz-ház".

Jövőbeli tervek

A tervezett Esztus-ház közösségek tagjai mozgássérült emberek, valamint bentlakó és bejáró segítők lennének. A bentlakó segítő alapesetben dolgozik vagy tanul és délutántól reggelig részt vesz a ház életében. A ház étkezési kiadásaiból arányosan veszi ki a részét, anyagi előnyének az tekinthető, hogy a lakhatásért nem fizet. A bentlakó segítők (csakúgy, mint bentlakó mozgássérültek) lehetnek házaspárok, családok is. A bejáró segítők nagy része önkéntes, akik hetente vagy kéthetente nyújtanak segítséget.

A sérültek bekerülése előzetesen kidolgozott szempontrendszer alapján történik. Fontosnak tartjuk egyrészt, hogy az Esztus-ház-ba való bekerülés minőségi javulást hozzon az illető életfeltételeiben, másrészt remélhető legyen, hogy jól be tud illeszkedni a közösségbe.

A kivitelezés nagy anyagi terheket ró ránk, melynek teljesítéséhez meglévő forrásaink nem elegendőek. Különböző pályázatokból, valamint adományokból (jótékonysági alkalmak, magánszemélyek, cégek) igyekszünk a szükséges forrásokat előteremteni.

Amennyiben lehetősége van rá, kérjük, támogassa fenti terveink megvalósítását.

Köszönettel:

A MEVISZ elnöksége

Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
1085 Bp. Szentkirályi út 51.
Tel/fax: (+36 20) 824 2047
E-mail: mevisz@mevisz.hu

Esztus-ház alszámlaszám: 11705008-20474045-00000000