Közgyűlési meghívó

:: kategória:

Kedves Barátunk!

Az elnökség a MEVISZ rendes éves közgyűlését 2011. III. 22. (K) 17:00-ra, ennek határozatképtelensége esetén a pótközgyűlést ugyanaznap 17:15-re a Mevisz irodájába az alábbi napirenddel hívta össze:
1. jelentések
2. zárszámadás, közhasznúsági jelentés, költségvetés
3. tisztújítás
4. egyebek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok többsége megjelenik. A pótközgyűlés a fenti napirendi pontokban a megjelentek számától függetlenül is határozatképes.