MEGHÍVÓ A Mevisz közgyűlésére

A Mevisz 2010. április 10-ére, szombatra, 14.00 órai kezdettel közgyűlést hív össze az 1085 Budapest, Üllői út 24. címen található, utcáról nyíló tárgyalóterembe. Határozatképtelenség esetén a pótközgyűlés 14.30-kor kezdődik, és a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A (pót)közgyűlés napirendje:
1. Beszámolók felolvasása, elfogadása
• Elnök
• Titkár
• Pénztáros
• Felügyelő testület
• Szakcsoportok témafelelősei
• Mihályfa megbízott
2. Ladik szakcsoport megszűntetése
3. Zárszámadás elfogadása
4. Közhasznűsági jelentés elfogadása
5. Költségvetés elfogadása
6. Tisztújítás
• Elnök
• Titkár
• Elnökségi rendes tagok
• Elnökségi póttagok
• Bárka-témafelelős
7. Egyebek

A Mevisz elnöksége