Andorka Eszter Emlékkönyv

Andorka Eszter (1970-2003) evangélikus lelkésznő egyedülállóan gazdag és sűrű életet élt, melyben elválaszthatatlan volt a nagy felkészültséggel művelt teológia és a teljes odaadással végzett lelkészi munka. Mindkettőnek alapját jelentette az elkötelezettség az elesettekért, akikért erejét, pénzét, idejét, végül életét áldozta.

Elkötelezettség az elnyomottak, kirekesztettek, kizsákmányoltak felszabadítására irányuló, biblikus teológia iránt,
elkötelezettség a feminista teológia szenvedélyes művelésében,
elkötelezettség a mozgássérültek ügyéért,
elkötelezettség állami gondozásból kikerült "fiaiért".

Prédikációi, tudományos dolgozatai, gyerekeknek írt színdarabjai és a róla szóló visszaemlékezések azoknak is képet rajzolnak kivételes életútjáról és személyiségéről, akik életében nem ismerhették őt.

Kiadja a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)
Megrendelhető a MEVISZ címén: 1085 Budapest, Üllői út 24.
Tel/fax: (+36 1) 317 1671
e-mail: mevisz@mevisz.hu

A kötet árából származó teljes bevételt a MEVISZ a mozgássérült és nem mozgássérült emberek egymást segítő együttélésének otthont adó "Esztus-ház" megvalósítására fordítja.

Esztus-ház alszámlaszám: 11705008-20474045-00000000

Kiadványainkról bővebben...