Jean Vanier ügye

:: kategória:

A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség, a Mevisz, egyike azon keresztény szervezeteknek, amelyek a Bárka (L’Arche) mozgalom szellemiségét követve (bár attól szervezetileg függetlenül) olyan közösség építését tűzték ki célul, amelyben sérült, fogyatékossággal élő emberek elfogadásra, megkülönböztetés nélküli, emberi bánásmódra találhatnak. Az első Bárka közösséget Jean Vanier hozta létre 1964-ben, Franciaországban. Az elmúlt évtizedekben számos hasonló közösség jött létre világszerte, amelyek fizikai, valamint szellemi fogyatékossággal élő és egészséges emberek széles körének teremtenek lehetőséget támogató, szerető kapcsolatok kialakítására, a valahova tartozás élményének megtapasztalására, és ezeken keresztül Isten feltétlen szeretetének megélésére. A Bárka mozgalom és az alapját képező szellemiség elválaszthatatlanul összekapcsolódott Jean Vanier nevével.

A fentiek fényében talán még sokkolóbban ér minket az elmúlt hetekben napvilágra került hír, amely szerint Vanier 1970 és 2005 között hat fogyatékossággal nem élő nő ellen szexuális visszaélést követett el. A L’Arche International vizsgálata megerősítette a vádakat. A molesztálás áldozataiban az átéltek súlyos, hosszú távú lelki sérüléseket okoztak. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a molesztálást, szexuális visszaélést semmilyen körülmények között nem tartjuk elfogadhatónak, függetlenül az áldozatok és az elkövető személyétől, fizikai megjelenésétől és egészségi állapotától, valamint az általuk képviselt és hirdetett értékektől is. Vanier munkássága és jelentősége nem menti fel őt, ahogy nem enyhíti az általa okozott traumákat sem.

Napjainkban egyre több ehhez hasonló történettel kell szembenéznünk, amelyeknek érintettjei, sőt, sokszor maguk az elkövetői köztiszteletben álló, általunk is tisztelt személyek. Egyértelműen pozitívum, hogy az elmúlt években egyre gyakoribbá vált, hogy az áldozatok meg mernek szólalni és egyre többen vannak, aki meghallgatják hangjukat. Ezzel együtt elkerülhetetlen, hogy feltegyünk magunknak bizonyos kérdéseket:
- Mit jelentenek ezek a hírek az elkövetők által képviselt értékekre, az általuk terjesztett nézetekre és az őket követő közösségekre nézve?
- Változik-e ezeknek az értéke, hitelessége?
- Mi a helyes magatartás, amikor ehhez hasonló hírekkel szembesülünk?

Fennáll a veszély, hogy sok ember elveszíti hitét és bizalmát a közösség iránt, amelynek alapítójával kapcsolatban ilyen információk kerülnek napvilágra, még olyanok is, akik számára korábban ez a közösség a megtartó közeget, támaszt, és a vigaszt jelentette – felmerül tehát a kérdés, hogy nem lenne-e helyesebb ezeket az információkat eltitkolni, a bizonyítékokat, tanúkat
elhallgattatni egy magasztosabb cél érdekében.

Ez utóbbi kérdésre mindenképp nemmel kell válaszolnunk. Számos példa bizonyítja, hogy egy egyénhez vagy családhoz hasonlóan, egy közösséget is gyengítenek, belülről emésztenek fel a szőnyeg alá söpört, elfojtott titkok. Hitünk, meggyőződésünk nem épülhet féligazságokra, a feddhetetlenség illúziójára, amely az áldozatokkal való szolidaritást is megakadályozza.

Hiszünk azonban abban, hogy a Bárka szellemisége túlmutat az azt megvalósító és a benne résztvevő személyeken. Hitünk és elhivatottságunk nem ezeken a személyeken alapszik, hanem Isten igéjén és a Jézus élete által elénk tett példán. Így, ha ezekbe az emberekbe vetett bizalmunkat el is veszítjük, csalódások is érnek velük kapcsolatban, ez mit sem változtat az általunk vallott értékeken. Hiszünk abban, hogy a Mevisz közösséget és a világ Bárka közösségeit Isten munkája köti össze, és ennek a köteléknek az erősségét mutatja, hogy a csalódás, trauma ellenére is képes a közösség tovább működni.

Feladatunk, hogy a hibákkal és bűnökkel szembenézzünk, ezek feltárására és feldolgozására törekedjünk, és az elhallgatás helyett a Bárka szellemének megfelelő cselekedetekkel igyekezzünk helyrehozni a megrendült bizalmat. Kérjük az áldozatok támogatásához, a traumák feldolgozásához, a közösség megtartásához, feladataink betöltéséhez és az Evangélium hiteles hirdetéséhez a Mindenható segítségét!