Közgyűlési meghívó

Az elnökség a Mevisz éves közgyűlését 2014. április 25-re (péntek), 17:00-ra az Üllői út 24.-be az alábbi napirenddel hívta össze:
- elnöki jelentés,
- titkári jelentés,
- felügyelő testületi jelentés,
- beszámoló a Bárka-szakcsoport munkájáról,
- pénztárosi jelentés,
- 2013. évi zárszámadás,
- 2014. évi költségvetés,
- 2013. évi közhasznúsági jelentés,
- tisztújítás,
- alapszabály módosítás, a törvényi változások miatt
- egyéb.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Mevisz rendes tagjainak (kb. 65 főnek) a többsége megjelenik. A közgyűlés határozatképtelensége esetén 17:15-től pótközgyűlésre kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Budapest, 2014. 03.24.
Szilvási Bertalan
elnök