Közgyűlés

2013 május 7 - 17:30
2013 május 7 - 20:00
Etc/GMT+1

Az elnökség a Mevisz éves közgyűlését 2013. május 7-re (kedd), 17:30-ra az Üllői út 24.-be az alábbi napirenddel hívta össze:
- elnöki jelentés,
- titkári jelentés,
- felügyelő testületi jelentés,
- Bárka-szakcsoport munkájáról,
- pénztárosi jelentés,
- 2012. évi zárszámadás,
- 2013. évi költségvetés,
- 2012. évi közhasznúsági jelentés,
- tisztújítás,
- egyéb.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Mevisz rendes tagjainak (kb. 100 főnek) a többsége megjelenik. A közgyűlés határozatképtelensége esetén 18:00-tól pótközgyűlésre kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.