Éves Közgyűlés

:: kategória:

Az elnökség a Mevisz éves közgyűlését 2012. április 11-e (szerda) 17:00-ra az Üllői út 24.-be az alábbi napirenddel hívta össze:

elnöki jelentés,
titkári jelentés,
felügyelő testületi jelentés,
Bárka-szakcsoport munkájáról,
pénztárosi jelentés,
2011. évi zárszámadás,
2012. évi költségvetés,
2011. évi közhasznúsági jelentés,
tisztújítás, elnökség megválasztása
egyéb.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Mevisz rendes tagjainak (kb. 300 főnek) a többsége megjelenik. A közgyűlés határozatképtelensége esetén 17:15-től pótközgyűlésre kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.